KKK

 Tel: +371 23 660 105
E-post: [email protected]

 Snikeres iela 23, Riia Läti, LV-1067

 Tarne üle kogu maailma

 Tööpäevadel anname kiiret tagasisidet

KKK. Üldine teave

Millised on tarnetingimused?

Meie kogenud logistikameeskond korraldab teie tellimuse transpordi, lisades lõpparvele ka tarnekulu. Soovi korral võite transpordi ka ise korraldada.

Esitame kõik vajalikud dokumendid, mis on vajalikud kauba ekspordiks tellija riiki:

  • Arve;
  • Maanteeveo saateleht (CMR), konossement (Bill of Lading e. B/L);
  • Sanitaartunnistus;
  • Kõik muud nõutud dokumendid (kvaliteedisertifikaat, vastavussertifikaat jne).
Kas soovite ettemaksu?

EL ja SRÜ riikide puhul küsime 100% ettemaksu pangaülekandega, enne kauba laadimist või siis sularahamakset laadimishetkel.

Ülemaailmse tarne puhul küsime ½ ettemaksu tellimuse tegemisel ning järelejäänud ½, kui esitame ostjale konossemendi (Bill of Lading e. B/L). B/L originaal saadetakse ostjale kulleriga.

Kuidas saada teavet toodete ja hindade kohta? Kuidas esitada tellimus?

Helistage meile või saatke e-kiri. Palun märkige, kas soovite informatsiooni stock- või kasutatud riiete kohta (second-hand). Esitame Teile kogu vajaliku informatsiooni. Teise võimalusena võite külastada meie Riias asuvat ladu.

Kuidas te kaupa pakite?

Tavaliselt kasutame polüpropüleenkotte, mille sees on turvalisemaks transpordiks veel polüetüleenkott.

Mitu kg on ühes kotis?

Kõik sõltub konkreetsest kaubakategooriast. See on kas 60 kg (second-hand) või 25 kg (stock-riietus) kaaluv kott. Ent taaskord, pakkimine sõltub tootest. Samuti saame pakkimisel arvestada teie erisoovideega.

Kui suur on miinimumtellimus?

1000 kg väljaspool EL asuvatele ostjatele. Väikseim tellimus EL klientidele on üks kott (60 kg second-hand ja 25 kg stock puhul).

Kas enne ostmist saab kaupa kontrollida?

Jah, loomulikult. Palun tulge meie lattu.
Ühtlasi võime lahkelt jagada oma toodetest pilte või videosid (nii second-hand kui stock riietest).

Kas ma võin kauba tagastada?

Ei. Second-hand ja/või stock riiete ostud ei ole tagastatavad.

Millist teavet me kogume

Seda teavet, mille meile otse edastate. Kui tellite meie uudiskirja, registreerute mõnele meie veebiseminarile, registreerute meie teenuste kasutajaks, palute meil teiega ühendust võtta või suhtlete muul moel, võime Teilt küsida teatud isikuandmeid (nt Teie nimi, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi, ametinimetus või makseteave). Kui soovite meilt kliendituge, võime Teilt koguda ka muud teavet, näiteks kontaktteavet, dokumentatsiooni, kuvatõmmiseid või muud teavet, mis on meie arvates probleemi lahendamisel abiks. Kui räägite meie klienditeenindusega või müügiesindajaga telefonitsi, võidakse Teie kõne salvestada ja/või kõne jälgida kvaliteedi tagamise ja koolituse eesmärgil. Teatud tingimustel võime Teilt piiratud andmetöötluse läbiviimiseks (nt maksudega seonduvalt või rahvusvahelise makse tegemiseks) küsida Teie sotsiaalkindlustusnumbrit.

Kuidas Teie teavet kaitseme

Kreskat on rakendanud halduslikke, füüsilisi ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et aidata kaitsta meie töödeldavaid ja säilitatavaid isikuandmeid. Samas ei saa ükski süsteem ega teenus pakkuda 100% turvalisuse garantiid, eriti selline teenus, mis toimib avalikus internetis. Seetõttu tuleb arvestada ohuga, et kolmandad isikud võivad Teie teabele volitamata juurdepääsu saada. Hoidke oma konto parool saladuses ja andke meile kohe teada, kui arvate, et Teie parool on sattunud ohtu. Pidage meeles, et vastutate oma kontol toimuva mis tahes tegevuse eest, kui kasutatakse Teie konto parooli või rekvisiite.

Kus talletame Teie teavet ja rahvusvahelisi ülekandeid

Kreskat valduses olevaid isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse Ühendkuningriigis, Euroopa Majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides ja muudes jurisdiktsioonides asuvates arvutites. Meie ja/või meie teenusepakkujad töötlevad andmeid ka mõnes teises riigis seoses klienditeeninduse, kontohalduse ja teenuste pakkumisega.

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna resident, võib Kreskat enda valduses olevaid isikuandmeid edastada väljaspool EMP-d asuvatesse sihtkohtadesse, sh USAsse, ja neid seal talletada ning seal ei pruugi andmete suhtes kehtida samaväärsed andmekaitseseadused. Kui registreerute Kreskati teenuste kasutajaks või küsite meie teenuste kohta informatsiooni, edastame teie teabe Ameerika Ühendriikidele ja teistele riikidele, kui see on vajalik meie lepingu täitmiseks teiega või Teie tehtud päringule vastamiseks. Päringut võivad töödelda ka väljaspool EMPd asuvad töötajad, kes töötavad meie või mõne meie tarnija heaks.

Seega lubate meie teenuseid kasutades edastada oma teabe Ameerika Ühendriikidesse ja muudesse asukohtadesse, kus meie ja/või meie teenusepakkujad tegutsevad, ning nõustute selle talletamisse ja kasutamisega, nagu on sätestatud käesolevas Privaatsuspoliitikas ja mis tahes kehtivates tingimustes või muudes Teie ja Kreskati vahel sõlmitud lepingutes. Mõnel juhul võib Kreskat küsida konkreetset nõusolekut Teie teabe kasutamiseks või edastamiseks välismaale. Kui Te sellega ei nõustu, ei pruugi me saada Teile soovitud teenuseid pakkuda. Ameerika Ühendriikidel ja teistel riikidel, kus me tegutseme, ei pruugi olla isikuandmete kaitse poliitikat, mis on samaväärne Teie kodumaa seadustega.

Kui Teie teave edastatakse väljaspoole EMP-d, võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Teie andmete suhtes kohaldataks asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks tuginetaks tunnustatud õiguskaitse mehhanismidele ning et andmeid koheldaks turvaliselt ja kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga.

Rahvusvahelised ülekanded Kreskati ja tema koostööpartnerite vahel. Globaalsete toimingute hõlbustamiseks edastame teavet oma ettevõtete koostööpartnerite vahel riikides, kus privaatsus- ja andmekaitseseadused ei pruugi olla nii efektiivsed kui nende riikide seadused, kus asuvad meie kliendid. Me kasutame Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardseid lepinguklausleid ja tugineme Euroopa Komisjoni piisavusotsustele teatud riikide kohta, kui need on kohaldatavad, andmete edastamiseks EMP-st Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse riikidesse.

Rahvusvahelised ülekanded kolmandatele isikutele. Mõned käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud kolmandad isikud, kes pakuvad meile lepingu alusel teenuseid, asuvad riikides, kus ei pruugi olla samaväärseid privaatsus- ja andmekaitseseadusi, mis kehtivad Teie elukohariigis. Kui jagame EMP-s või Šveitsis elavate kasutajate teavet selliste kolmandate isikutega, kasutame seaduslikult tunnustatud andmeedastusmehhanisme, mis võivad hõlmata EL-USA ja Šveitsi-USA vahel kehtivaid andmekaitseraamistikke, Euroopa Komisjoni standardseid lepingulisi tüüptingimusi, siduvaid korporatiivseid

Kui kaua me Teie teavet talletame

Me talletame Teie teavet seni, kuni pole enam tarvidust Teile teenuseid osutada või enam pole aktuaalne põhjus, miks teavet koguti. See ajavahemik võib sõltuvalt teabe liigist ja kasutatavatest teenustest erineda, nagu allpool kirjeldatud. Pärast nimetatud aja möödumist me kas kustutame või muudame Teie informatsiooni anonüümseks, või, kui see ei ole võimalik (näiteks kuna info on salvestatud varuarhiividesse), siis salvestame Teie info turvaliselt ja isoleerime selle mistahes edasisest kasutamisest, kuni kustutamine on võimalik. Samuti võime säilitada koondteavet ka pärast nimetatud aja möödumist uuringute läbiviimise eesmärgil ning et aidata meil oma teenuseid arendada ja täiustada. Teid ei saa tuvastada anonüümse teabe põhjal, mida selleks otstarbeks säilitatakse või kasutatakse.

Kliendikonto teave. Me talletame Teie kontoteavet seni, kuni Teie konto on aktiivne ja mõistliku perioodi jooksul pärast seda juhuks, kui otsustate teenused uuesti aktiveerida. Samuti säilitame osa Teie teabest vastavalt vajadusele, et täita oma juriidilisi kohustusi, lahendada vaidlusi, täita lepinguid, toetada äritegevust ning jätkata oma teenuste arendamist ja täiustamist.

Veebilehtede kasutusteave. Kuni olete meie aktiivne klient, säilitame Teie teenuste kasutamisel tekkinud kasutusteavet seni, kuni teave ei ole enam vajalik meie teenuste osutamiseks, ning mõistliku aja jooksul pärast seda, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, lepingute täitmiseks, äritegevuse toetamiseks ning meie teenuste arendamiseks ja täiustamiseks.

Turundusteave, küpsised ja jälituspikslid.

Kui olete otsustanud meilt saada turunduskirju, säilitame teavet Teie turunduseelistuste kohta mõistliku aja jooksul alates kuupäevast, mil avaldasite meie teenuste vastu viimati huvi (nt avasite meie e-kirja või külastasite meie veebisaiti). Säilitame küpsistest ja muudest jälgimistehnoloogiatest saadud teabe mõistliku aja jooksul alates sellise teabe loomise kuupäevast.

Küpsised ja jälitusteade

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, et hõlbustada ja tõhustada Teie suhtlust vastava teenusega. Meie või meie teenusepakkujad võivad meie veebisaidil kasutada küpsiseid ja samaväärseid tehnoloogiaid nagu clear GIF’id, veebimajakad, jälgimispikslid, Javascript, seadme sõrmejäljed ning kolmandate osapoolte küpsised ning kui asjakohane, ka meie reklaammeilides.

Samuti aitavad need meil kasutajaid jälgida, uuringuid läbi viia, võimaldavad Teil minna tagasi eelmistele Teie poolt vaadatud lehtedele kui registreerite kasutajat, ning täiustada meie sisu ja teenuseid. Näiteks võime kasutada oma veebisaitidel olevaid veebimajakaid, et küpsistele juurde pääseda ja neid seadistada ning muul viisil aidata meil paremini mõista, kuidas kasutajad meie veebisaitidel liiguvad. Veebimajaka pakutav teave sisaldab arvuti IP-aadressi, kasutatava brauseri tüüpi ja veebimajaka vaatamise aega. Samuti võime kasutada veebimajakaid e-kirjades ja infolehtedes, et saaksime teada, millal vastav suhtluskanal on avatud, ning muul viisil aidata meil kohandada oma suhtlust individuaalsete kasutajatega.

Küpsiste kontrollimine

Soovi korral saate küpsiseid muuta ja/või kustutada – lisateavet leiate veebilehelt www.aboutcookies.org. Saate kustutada kõik küpsised, mis on juba Teie arvutis, ja seadistada enamiku brausereid, et neid ei talletataks. Sel juhul võib aga juhtuda, et peate saidi külastamisel iga kord mõnda eelistust käsitsi kohandama ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi töötada. Te ei saa loobuda küpsistest või muudest tehnoloogiatest, mis on teenuste toimimiseks vajalikud. Kui Te pole oma õigusi määratlenud, võime Teilt ka eraldi küsida, kuidas me saidil küpsiseid kasutame.